Mascarille

Home / Festival d'Avignon / 2017 / Festival In / Antigone - Sophocle - Satoshi Miyagi / Antigone - Sophocle - Satoshi Miyagi - MC 94

Antigone de Sophocle - Traduction Shigetake Yaginuma - Mise en scène Satoshi Miyagi

Antigone De Sophocle - Traduction Shigetake Yaginuma
Mise en scène Satoshi Miyagi - Assistanat à la mise en scène Masaki Nakano
Avec : Asuka Fuse, Ayako Terauchi, Daisuke Wakana, Fuyuko Moriyama, Haruka Miyagishima, Kazunori Abe, Keita Mishima, Kenji Nagai, Kouichi Ohtaka, Maki Honda, Mariko Suzuki, Micari, Miyuki Yamamoto, Moemi Ishii, Momoyo Tateno, Morimasa Takeishi, Naomi Akamatsu, Ryo Yoshimi, Soichiro Yoshiue, Takahiko Watanabe, Tsuyoshi Kijima, Yoji Izumi, Yoneji Ouchi, Yu Sakurauchi, Yudai Makiyama, Yukio Kato, Yuumi Sakakibara, Yuya Daidomumon, Yuzu Sato Musique Hiroko Tanakawa - Scénographie Junpei Kiz - Lumière Koji Osako, Masayuki Higuchi- Son Hisanao Kato, Koji Makishima - Costumes Kayo Takahashi - Fabrication costumes Yumiko Komai, Mai Ooka, Reiko Kawai - Coiffure et maquillage Kyoko Kajita - Accessoires Eri Fukasawa, Kaori Miwa, Hiroki Watanabe - Direction technique Mahito Horiuchi - Régie plateau Atsushi Muramatsu, Takahiro Yamada, Toshiki Kamiya - Habilleuse Mai Ooka - Interprétariat Akihito Hirano - Traduction française pour le surtitrage Corinne Atlan - Régie surtitres Takako Oishi - Conseil à la dramaturgie Yoshiji Yokoyama - Administration Takako Oishi, Haru Tanji
Cour d'Honneur du Palais des Papes, Avignon
Photos : © Michel Cavalca