Mascarille

Home / Danse / 2016 / Dripping Wen-Jinn Luo 15

Dripping - Wen-Jinn Luo - 《詭跡》選粹 羅文瑾 臺灣

Choregraphe : Wei-Chia Su
Assistant Pei-Shan Li
Danseurs : Wen-Jinn Luo, Pei-Shan Li
Musique et interprétation : Misa Wen, Monlieng Lee, Yicheng Tsai
2016 Weiwuying Arts Festival - Kaohsiung - Taiwan
Photos : © Michel Cavalca