Mascarille

Home / Danse / 2008 / Memory - Wen Hui - Living Dance Studio 13

Memory

Living Dance Studio
Chorégraphie : Wen Hui
Musique : Wen Bin - Danseurs : Feng Dehua, Wen Hui
Dramaturgie et vidéo : Wu Wenguang - Lumières : Tian Tao - Costumes : Liu Xiaohong - Photographies projetées : Ricky Wong, Odette Scot
Photos : © Emile Zeizig