Mascarille

Home / Danse / 2016 / Hugin / Munin - Po-Cheng Tsai 20

Hugin / Munin - Po-Cheng Tsai - 蔡博丞 臺灣

Chorégraphe : Po-Cheng Tsai
Danseurs : Sheng-Ho Chang, Chien-Chih Chang
Lumière : Otto Chang
2016 Weiwuying Arts Festival - Kaohsiung -Taiwan
Photos : © Michel Cavalca